Tổng Quan
1. Đại sứ quán Việt Nam tại Angola: Đại sứ: Mr. Phan Tiến Nhiền Địa chỉ: Via AL4, Lotes No. 4-5, Talatona-Luanda Sul, Luanda. C.P. 1774 Điện thoại: (+244) 222.010697 Fax: (+244) 222.010696 Email:vnemb.angola@mofa.gov.vn và sqvnangola@gmail.com
Trong những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Angola đã có sự gia tăng đáng kể. Nếu như năm 1999, Việt Nam mới chỉ xuất sang Angola khoảng 7,2 triệu USD thì đến năm 2003, con số này đã lên đến 29,8 triệu USD và năm 2004 là 35 triệu USD và đến năm 2005 con số này đã đạt tới hơn 76,1 triệu USD.
Nền kinh tế Angola đang từng bước được tái thiết sau 20 năm nội chiến, tốc độ tăng trưởng cao, và lạm phát được được kiểm soát (từ 325% năm 2000 xuống còn 18% năm 2005). Mặc dù có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao (11,7%) nhưng Angola vẫn là 1 quốc gia nghèo và lạc hậu.
Năm 1975, Angola giành được độc lập từ Bồ Đào Nha, bắt đầu từ đó cuộc nội chiến diễn ra. Ba phong trào đều đứng ra tuyên bố mình là đại diện duy nhất của đất nước: Mặt trận giải phóng dân tộc Angola (FNLA), Phong trào dân tộc giải phóng Angola (MPLA), Liên minh quốc gia vì nền độclập hoàn toàn của Angola (UNITA). MPLA đã tuyên bố độc lập ngày 11 tháng 11 năm 1975 và nước Cộng hoà nhân dân Angola đã được Liên minh Châu Phi công nhận vào 1976.