Tổng Quan
Việt Nam và Ai Cập luôn có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Ai Cập là một trong những nước Châu Phi đầu tiên mà nước ta sớm thiết lập quan hệ ngoại giao (tháng 9/1963). Các nhà lãnh đạo hai nước đã có nhiều chuyến thăm chính thức, tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.
Ai Cập là nước nông nghiệp, tuy nhiên nền công nghiệp tương đối phát triển. Các nguôn fthu nhập chính của Ai Cập gồm: xuất khẩu dầu, bông, lao động xuất khẩu, du lịch… Trong 2 năm vừa qua tăng trưởng kinh tế tăng từ 5.7% lên 7%. Dự trữ ngoại tệ tăng từ 14 tỷ USD năm 2002 lên 26 tỷ USD năm 2006 nhờ nguồn thu từ du lịch 7.2 tỷ USD, từ phí qua kênh đào Suez 3.6 tỷ USD, kiều hối 5 tỷ USD trong đó phần lớn là người lao động gửi về 3.7 tỷ
Ai Cập là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại, với hơn 5000 năm lịch sử. Về cơ bản, lịch sử nước này có thể được chia ra thành những thời kỳ chủ yếu sau: thời kỳ các Pharaon (khoảng 3400-332 trước CN); thời kỳ Hy Lạp-La Mã (từ 332 trước CN-642); thời kỳ phong kiến Hồi giáo (từ 642-1882); thời kỳ thực dân Anh đô hộ (từ 1882 – 1952); kỷ nguyên Cộng hòa (từ 1952 đến nay).