Giới thiệu
(26/08/2011)
Danh sách Ban Lãnh Đao Hội đồng Doanh nghiệp hỗn hợp Việt Nam - Ả rập Xê út ( 2010 )
(26/08/2011)
Ả rập Xê út là nước có nền kinh tế lớn nhất trong khu vực Vùng Vịnh. Giá dầu cao vào giữa năm 2008 đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng doanh thu chính phủ và nguồn dự trữ ngoại tệ. Vì thế, Ả rập Xê út có lượng ngoại tệ nhàn rỗi rất lớn và đang thực hiện chính sách hướng Đông nhằm tìm thị trường đầu tư để phát triển nguồn vốn, tránh những biến động về tài chính và phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ và Tây Âu, trong đó Việt Nam đang trở thành một địa chỉ thu hút sự quan tâm của họ.